Regulamin

I. Zasady korzystania z kręgielni.

1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez
pracowników kręgielni. Nie wstydź się zapytać, jeśli czegoś nie wiesz!!!
2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem urządzeń, należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
3. W strefie rozbiegu (na torze) może jednorazowo przebywać tylko jeden gracz.
4. Nie wolno wykonywać rzutów w momencie ustawiania kręgli przez maszynę, przy automatycznie zablokowanym przez tzw. pług, torze.
    Za uderzenie kulą w pług obowiązuje kara w wysokości 50zł + koszty zniszczenia i naprawy.
5. W przypadku awarii maszyny nie wolno wykonywać kolejnych rzutów.
6. Gracze zobowiązani są do korzystania ze specjalnego obuwia do gry w kręgle, które należy założyć przed wejściem na parkiet.
Obuwie można wypożyczyć w recepcji kręgielni. Obuwie jest dezynfekowane po każdorazowym użyciu. Wypożyczający oddaje do
depozytu dokument potwierdzający tożsamość.
7. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
- wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
- wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
- dotykania urządzeń elektrycznych,
- wchodzenia na tory w miejscach nieprzystosowanych do tego,
- spożywania napojów i posiłków w strefie rozbiegu i rzutu,
- niszczenia urządzeń i wyposażenia,
- używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne.
8. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni ze szczególną ostrożnością. Za negatywne skutki zdrowotne
przebywania na terenie kręgielni tych osób, Hi Life! centrum rozrywki nie ponosi odpowiedzialności.
9. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej do rozmiarów dłoni, kuli. Raz dobraną kulą, graj przez cala rozgrywkę.
10. Wygrywaj i przegrywaj z humorem i honorem. Boje o punkty i zwycięstwo traktuj jak dobrą zabawę.

II. Część ogólna.

1. Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług, zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu.
2. Kręgielnia otwarta jest od poniedziałku do niedzieli w wyznaczonych godzinach.
3. Osoby chcące korzystać z oferowanych w kręgielni usług, zobowiązane są do uiszczenia opłaty, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
4. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się z instrukcja użytkowania poszczególnych urządzeń.
5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji, lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb
porządkowych, mogą być usunięte z terenu kręgielni.
6. Na terenie kręgielni obowiązuje całkowity zakaz:
- wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz niebezpiecznych przedmiotów,
- przebywania zwierząt,
- wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
- palenia, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
7. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieka osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieka znajdują się
osoby małoletnie, odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez osoby małoletnie.
8. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości tychże elementów.
9. Nie odpowiadamy za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń pracowników.
10. Do ceny gry w bowling należy doliczyć koszt 2zł za skarpetki jednorazowe, buty do gry otrzymasz gratis.